Trang chủ / Chưa được phân loại / Mẫu Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu

Mẫu Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu

Mẫu Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu

Hợp tác xã vận tải Nguyên Giáp giới thiệu Mẫu Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu (phụ lục 24) được ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

Tên đơn vị vận tải:……………

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:………….. /………….. …………, ngày…… tháng……năm…..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU

Kính gửi:……….(Sở Giao thông vận tải)……………

  1. Tên đơn vị vận tải:………………………………………………………………………..
  2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..
  3. Số điện thoại (Fax):……………………………………………………………………………….
  4. Số Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô……… ngày…..tháng….năm…., nơi cấp……………………………………………………………………(1)…………………………………

Số lượng phù hiệu, biển hiệu chạy xe nộp lại:…………

Đề nghị được cấp: (2)…………………………

Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu như sau:

TT Biển kiểm soát Sức chứa Nhãn hiệu xe Nước sản xuất Năm sản xuất Tuyến CĐ (HĐ, DL, taxi, xe tải…)
1

2

..

 

Đại diện đơn vị vận tải
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách ghi:

(1) Hoạt động vận tải khách nội bộ không điền thông tin này.

(2) Ghi số lượng phù hiệu, biển hiệu đơn vị xin cấp.

Phù hiệu xe tải
Phù hiệu xe tải

Hợp tác  xã vận tải Nguyên Giáp hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin pháp lý bổ ích. Hãy liên hệ với Hợp tác  xã vận tải Nguyên Giáp để được tư vấn những vướng mắc pháp lý của bạn.

Các bạn có thể tra cứu văn bản pháp luật trên website: www.vbpl.vn

Có thể bạn muốn xem

phu hieu xe co so phap ly

PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ

PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ (Nguyễn …