Trang chủ / Chưa được phân loại / PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ

PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ

PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ

PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ

(Nguyễn Đình Hưng – Chuyên tư vấn pháp luật vận tải, doanh nghiệp)

PHÙ HIỆU XE  CƠ SỞ PHÁP LÝ

PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ
PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ

1/ Luật giao thông đường bộ năm 2008

2/ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/9/2014 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2014

3/ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT ban hành ngày 7/11/2014 quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015 ( PHU HIEU XE )

4/ Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT ban hành ngày 2/11/2015, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 ( PHU HIEU XE )

5/ Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày… quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, có hiệu lực kể từ ngày.., hết hiệu lực từ ngày 1/8/2016 ( PHU HIEU XE )

6/ Nghị định số 107/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày… về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 171/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày…, hết hiệu lực từ ngày 1/8/2016 ( PHU HIEU XE )

7/ Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày… quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ, hiệu lực từ ngày 1/8/2016. ( PHU HIEU XE )

8/ Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15/4/2016, có hiệu lực từ 1/6/2015 ( PHU HIEU XE )

Có thể bạn muốn xem

mẫu giấy phù hiệu

Mẫu Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu

Mẫu Giấy đề nghị cấp phù hiệu, biển hiệu Hợp tác xã vận tải Nguyên …