Trang chủ / Chưa được phân loại / Phù hiệu xe tải là gì?

Phù hiệu xe tải là gì?

Phù hiệu xe tải là gì?

Hiện nay, trong văn bản pháp luật của Việt Nam chưa có định nghĩa như thế nào là Phù hiệu xe tải. Tuy nhiên, để hiểu như thế nào là Phù hiệu xe tải thì có nhiều văn bản liên quan đến Phù hiệu xe tải, nhưng trong đó có hai văn bản cơ bản sau đây: Nghị định 86/2014 NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư 63/2014 Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Từ hai văn bản pháp luật nêu trên, chúng ta có thể hiểu Phù hiệu xe tải là những loại xe thuộc trường hợp mà pháp luật quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 11 Nghị định 86/2014 NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  phải gắn phù hiệu xe tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải tiến hành thủ tục xin cấp phù hiệu vận tải.

Nếu đáp ứng đầy đủ những quy định về tủ tục xin cấp phù hiệu xe tải thì cơ quan có thẩm quyền là Sở giao thông vận tải sẽ cấp Phù hiệu. Cụ thể, trên giấy phù hiệu thể hiện những thông tin sau: Loại xe; Tên đơn vị kinh doanh vận tải; Biển đăng ký; Thời hạn (tức là có giá trị đến ngày nào?); Tên đơn vị Sở quản lý.

Vị trí đặt Phù hiệu xe căn cứ theo khoản 1 Điều 54 Thông tư 63/2014 Phù hiệu và biển hiệu được gắn ở vị trí dễ quan sát trên kính chắn gió phía bên phải người lái xe. Không được tẩy xóa hoặc sửa chữa các thông tin trên phù hiệu, biển hiệu.

phù hiệu xe tải
phù hiệu xe tải

Trên đây là cách hiểu cơ bản về khái niệm Phù hiệu xe tải. Hy vọng bài viết sẽ giúp các bạn hiểu thêm hơn về Phù hiệu xe tải.

Có thể bạn muốn xem

phu hieu xe co so phap ly

PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ

PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ PHÙ HIỆU XE CƠ SỞ PHÁP LÝ (Nguyễn …